Wasu matasa a Jihar Plateau sun fasa Babbar Ma’ajiya Inda aka Ajiye kayan Tallafin Corona sun wawashe gaba Daya kayan ciki

Wasu matasa a Jihar Plateau sun fasa Babbar Ma’ajiya Inda aka Ajiye kayan Tallafin Corona sun wawashe gaba Daya kayan ciki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.