Elrufai Ya Rufe Jihar Kaduna Ba Shiga Ba Fita, Inda Aka Gindaya Manya Duwatsu A Mashigan Jihar

Elrufai Ya Rufe Jihar Kaduna Ba Shiga Ba Fita, Inda Aka Gindaya Manya Duwatsu A Mashigan Jihar

Leave a Reply

Your email address will not be published.