“Da’ace ana Dauwama a sarki lallai da Bazan Zama Sarki ba Domin Kafin Zuwana Sai da wani Yayi Sarki”. ~Muhammadu Sanusi Sanusi Na ll

“Da’ace ana Dauwama a sarki lallai da Bazan Zama Sarki ba Domin Kafin Zuwana Sai da wani Yayi Sarki”. ~Muhammadu Sanusi Sanusi Na ll

Leave a Reply

Your email address will not be published.