“Ko Za Mu Sha Ruwan Kwata Sai Buhari”, Kamar Yadda Wani Masoyin Buhari Ya Rubuta A Motarsa

“Ko Za Mu Sha Ruwan Kwata Sai Buhari”, Kamar Yadda Wani Masoyin Buhari Ya Rubuta A Motarsa

Leave a Reply

Your email address will not be published.