“Numfashin Kura Ba Ya Sa Zaki Ya Razana” Karin Maganar Wani Masoyin Sarkin Kano, Bala Aminu

“Numfashin Kura Ba Ya Sa Zaki Ya Razana”

Karin Maganar Wani Masoyin Sarkin Kano, Bala Aminu

Leave a Reply

Your email address will not be published.