Karuwai Na Ci Gaba Da Ganin Tashin Hankali A Garin Maiduguri, Inda Ake Ci Gaba Da Rushe Gidajensu

Karuwai Na Ci Gaba Da Ganin Tashin Hankali A Garin Maiduguri, Inda Ake Ci Gaba Da Rushe Gidajensu

Leave a Reply

Your email address will not be published.