Idan Ka Zo Ka Tarar Da Wani Yana Daukar Hoton Danka A Haka Wane Mataki Za Ka Dauka?

Idan Ka Zo Ka Tarar Da Wani Yana Daukar Hoton Danka A Haka Wane Mataki Za Ka Dauka?

Leave a Reply

Your email address will not be published.